Jean Verdi Salomon Razakandraina, dit DOX (1913-1978) poète, dramaturge, peintre, compositeur et musicien malagasy

Hommage des siens

02/11/2013 13:18

"LE POETE DU PARFAIT - PERFECT POET"

Ity misy tononkalo atolotro ho an'i Dadabeko

DOX

RAZAKANDRAINAamin'izao faha-90 taonan'ny nahaterahany izao.

 

POETIN'NY TANTERAKA

Misy ny maha-te hihaino

Misy ny vakian-ko vita

Ao ny raiso, ao ny saino,

Nofinofin’ny tsy hita

Fa ny rakitra ao anaty

Mampivezivezy tsiky

Dia tsy hain’iza haranty

Afa-tsy poety vitsy

Ka dia roy iray zaraina…

Ny iainanao lazainy

Fa izay lazainy koa toa iainanao ihany

Ka moa dia tsy haminany

Izay takatry ny sainy,

Rehefa injay ka mandia ireny haingany fanahy ?

 

Ny anoky ny fo mitia

Ny eritreritra tomany

Saina repo-tsiasia…

Sompatsompatry ny tany;

Ny fo miboika, te-hioitra

Tsy te ho azon-tsesintany,

Tolona mipololotra…

Nofinofy sy vinany

Afa-tsy poety vitsy

Tsy mahaseho tsy ankitsitsy

Ny Aina iraisantsika velona amin’ny vahin’ny

fanahy.

Ao anatiny rantovy

Dia takaro koa ny zovy…

Fa na olona tsy niaina dia hahita ao izany

 

 

Amiko, azo lazaina

F'i DOX RAZAKANDRAINA

Dia poetin’ny tanteraka,

Ao ny tsirairay no teraka !

 

Hanitr’Ony,

Petite fille de Dox,

Paris, 29/01/03