Jean Verdi Salomon Razakandraina, dit DOX (1913-1978) poète, dramaturge, peintre, compositeur et musicien malagasy

NY HIRAKO

N’inon’inona ho androko

Na finaritra aho na ory

Na ao na tsy ao ny masoandroko

Ny hirako tsy hiato akory


Angamba aza ho alaina amiko

Ny mety ho ahy rehetra rehetra

Ny tiako ny hariko, ny taniko,

Ny hirako tsy maintsy hitoetra


Tsy tò angamba izay kinasa

Ny fahatanorana ho lasa

Ny fahanterana hanjokaiky


Ny fahafatesana hanakaiky

Ny sakaiza mety handao

Hihira aho, lazaiko anao !


DOX, "Ny Hirako"

Feony: Ramaroson Wilson

Tonony: Dox

 

AO...

 

Ao ny lanitra tomaratra

Nefa mbola tiako taratra

Ny masonao mijery ahy

Anoloranao fanahy

 

Ny felana rehetra, ao

Ny tsiky eo imolotrao

anoloranao fanahy

mbola firavoana ho ahy

 

Ny voninkazo rehetra ao

nefa dia ny tenanao

anie no fanapera-mamiko

 

Tiako izao rehetra izao

nefa mbola tiako ianao

miombona fanahy amiko

 

DOX, "Ny Hirako"

ISAKY

Isaky ny ho hitanao
Mitovitovy amin'izao
Ny volon'andro, aoka lahy
ny fonao hahatsiahy

Isaky ny ho hitanao
mitovitovy amin'izao
Ny eto an-tokotanintsika
Dia tsarovy ny androntsika

Isaky ny misy hira
henonao mamiravira
Ny fotoana niarahana,

Dia tsarovy aho iky
Dia tsarovy ny fitia,
Manonòna fivavahana...

DOX, "Folihala"

Feony : Bessa
Tonony : Dox
Mpihira : Solo

 

AZA ILAOZANA AHO

(Traduction par DOX de "Ne me quitte pas" de Jacques Brel)

Aza ilaozana aho
Hadinoy ny lasa
Sy ireo fikasa
Nanorenan-tao
Hadinoy ny ora
Ny fotoana rehetra very
Nahatonga ahy ho irery
Tanatin'ny natiora
Hadinoy ny androany
Ny adiadintsika
Ny fo vesarantsika
Sento tsy ho lany
Aza ilaozana aho...

Fa ho atolotro anao
Patrakala maina
Tany Androy tany
Tanaty karankaina
Fa any am-bovoka any
No hieren'ny nofoko
Ny vatanao hilofika
Mamiko ho boboka
Hanamboarantsika tany
Hanjakan'ny fitiavana
Ho firiariavana
Handosiran'ny tomany
Aza ilaozana aho...

Hoforoniko ho anao
teny tsy voalaza
teny tsy hita am-bava
ho atolotro anao
Hotantaraiko anao
Rasoa sy Rambola
Beniomby sy Ravola
Tojo hakiviana
Hotantaraiko anao
Mpifankatia maro
Maty tsisy mpiaro
Voatery mifandao
Aza ilaozana aho...

Hotantaraiko anao
Ireo maty nanantena
Maty nahonena
Maty noho ianao
Fa any ankoatra any
Hanjaka ny fitiavana
Fitia hiriariavana
Toa lavitra tomany
Fa hita tao Tritriva
Sorakanjo roa
Ny alina nadiva
Nitsoka tao am-po
Aza ilaozana aho..

Musique : Jacques BREL
Traduction de "Ne me quitte pas" par DOX
Interprète : KELLY RAJERISON

Oeuvres de DOX

Poésie - Tononkalo

11/02/2014 01:58
  BAOBAB Tu te dresses, colossal Et pourtant, tu es tendre comme un enfant. Baobab ! Indigente, gigantesque bouteille vidée de son eau. A-t-on arraché tes feuilles désormais disparues ? Tes mains nues dressent le spectre d'une horde en agonie criant au ciel sa litanie. Rien d'ombre pour le...