Jean Verdi Salomon Razakandraina, dit DOX (1913-1978) poète, dramaturge, peintre, compositeur et musicien malagasy

FO MIHIRA

 

 

Ny feon-kira tsara indrindra

Te hihaino azy ianao ?

Henoy izy fa hirindra

Ao anatin’ny fonao.

 

Ao anatin’ny fonao

Tia ka mamelovelo,

Ao anatin’ny fonao

Mahatsiahy ka malahelo,

 

Ao anatin’ny fonao

Manina ny taninao…

Nilaozanao an-dakira!...

 

Fa ao anatin’ny fonao

N’inon’ino’ ho sentonao

Moa va tsy misy hira?...

 

 

 

DOX

 

ZAKARANDAHY

 

 

Mandrobona lasan-ko felany,

Mivolona vonim-boahirana…

Tsy hanitra, tsy aloka avelany,

Kanefa sariaka sy mirana!

 

 

Somparan’ny rivo-miserana

Ka vony no ararany mora

Ho solon’ny aloka itoerana,

Volomparasy tanora…

 

 

Arara-ny rivo-miserana,

Tsy hafa fa oram-pitserana

‘Reo felana meva mihintsana!

 

 

Felana mendrika oroka…

Kinanjo mpanao soamaroroka

No indreo manapoaka…Ry Vintana!

 

 

DOX

Folihala.

 

HANITRA…       

 

 

 

Manitra ny lohataona

avy tany an-tsaha ianao !

Ny voninkazon’ny havoana

amboloiko aminao…

 

 

Ao aminao avy

na ny hani-boasary

na ny hanitr’aviavy !

Lohataona miharihary…

 

 

Ny hanitry ny veromanga

sy ny hanitry ny ampanga

samy aminao avy…

 

 

Manimbolo anao aho…

Te-hitondra sampaho

aminao, ry zazavavy !

 

 

 

        DOX

       Folihala.

Poésie - Tononkalo

11/02/2014 01:58

 

 ENDRIKA…

 

 

 

Izato singam-bolo

mandadina, olioly !

Tarehy voakolokolo

toy ny tanimboly…

 

Ny molotra homehy,

ny nify toy ny voahangy

mamelana, endrey !

Sariaka sa misangy ?

 

Hay tsy vosobosotra ?

Mahery noho ny ankosotra

tokoa ny singam-bolo…

 

Na dia izay aza,

tsy menatra aho milaza :

Vintan’ny hanimbolo !

 

 

DOX

Folihala. Tak. 35

                                            ANDRIAM-BAVIN’NY FITIA !

 

 

Mielo vola, mihaingo voahangy,

midola mora toa hisangy

amin’izato tarijoro

sy famindra noronoro…

 

Tovovavy malagasy,

tasitasy, kasikasy…

loza raha hiangolangola,

nefa mahay mananjola…

 

Manadala ny vahiny.

Aza mbola itsikiany

fa tsy maintsy mitamberina…

 

Ny tovovavinao iky

Andriambavin’ny Fitia…

Sa tsy izany va, ry Imerina?

 

 

DOX

 

Fandrosoam-Baovao, 29.6.38

Dindona Fitia Tk. 36

                                            AZON-JAVATRA…

 

 

 

Moa ve tsy azon-javatra

ny maniry ny tsy hita

ka mitady hiampita

hahita izay tonga lafatra?

 

 

Moa azo ambara ho manina

fa ny manina voafady

ny fo adalan’ny mitady

an’izay hampianina?

 

 

Iza no tsy mahalala

fa ny tia dia adala?

Raha tsy adala dia tsy tia…

 

 

Izany no mahazo ahy

amin’ny saina, fo, fanahy!

Azon-javatra aho ity!

 

 

DOX

Dindona Fitia